Maklumat Program

Program Sarjana Pendidikan UKM Eksekutif Mod Cuti Sekolah

Program Sarjana Pendidikan UKM melalui Pusat Kembangan Pendidikan (PKP) UKM

Ambilan 2023

Ambilan Februari 2023 (Kohort 7) AKAN DIBUKA PADA SEPTEMBER 2022
Tempoh Pengajian: 2 Tahun (4 Semester)

Program Pengajian Separuh Masa

Pilihan Lokasi Pengajian

 • Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
 • Institut Pendidikan Guru Kota Samarahan (IPTAR)
 • Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu (IPGKB) Kelantan
 • University College Sabah Foundation (UCSF), Kota Kinabalu

Struktur: Kerja Kursus & Projek Penyelidikan

Kerja Kursus

 • 5 Kursus Teras Fakulti (13 Unit)
 • 5 Kursus Pengkhususan (15 Unit)
 • 2 Kursus Pilihan (6 Unit)

Projek Penyelidikan

 • Kertas Projek I (3 Unit)
 • Kertas Projek II (3 Unit)

Portal Pelajar

Senarai Kursus

 1. Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)
 2. Kurikulum dan Pedagogi
 3. Pendidikan Khas
 4. Pendidikan Bahasa Melayu
 5. Pendidikan Islam
 6. Pendidikan Sains
 7. Pendidikan Perniagaan dan Keusahwanan
 8. Pengurusan Sukan
 9. Pentadbiran Pendidikan
 10. Sosiologi Pendidikan
 11. Pendidikan Sejarah
 12. Pendidikan Matematik
 13. Psikologi Pendidikan
 14. Pendidikan Prasekolah
 15. Penilaian dan Pengukuran
 16. Pendidikan Ekonomi
 17. Pendidikan Bahasa Arab
 18. Pendidikan Sumber dan Teknologi Maklumat
 19. Pendidikan Komputer
 20. Pendidikan Sastera

Nota:-
Kursus TESL hanya ditawarkan di pusat UKM, Bangi dan Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak (IPGKTAR)

Pautan Pantas