International Conference on Global Education (ICGE)

KSBB dengan kerjasama Fakulti Pendidikan UKM juga mengendalikan seminar/conference untuk penyertaan para pelajar. 

International Conference on Global Education (ICGE) ini dikendalikan oleh Fakulti Pendidikan UKM (Malaysia) dan Universiti Ekasakti (Padang, Indonesia). Program ini diadakan di Malaysia dan Indonesia sebagai tuan rumah secara bergilir. Hasil pembentangan ICGE ini diterbitkan di dalam buku prosiding yang mempunyai ISSN dan ISBN daripada Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).

ICGE Secara Bersemuka

ICGE Secara Atas Talian

Muat Turun Buku Prosiding ICGE

BUKU PROSIDING ICGE 5

(TAHUN 2017)

BUKU PROSIDING ICGE 6

(TAHUN 2018)

BUKU PROSIDING ICGE 7

(TAHUN 2019)

BUKU PROSIDING ICGE 8

(TAHUN 2020)

BUKU PROSIDING ICGE 9

(TAHUN 2022)