Pendidikan adalah pembelajaran sepanjang hayat mendorong berpengetahuan tinggi

Koperasi Siswazah Bangi Berhad (KSBB) menawarkan program-program berteraskan pendidikan yang meneraju ke arah inovasi pendidikan dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0

Menyuluh Masa Depan Siswazah Berkemahiran

Koperasi Siswazah Bangi Berhad (KSBB) telah ditubuhkan pada tahun 2016. Penubuhan koperasi ini bertujuan untuk memberi ruang kepada siswazah untuk menjadikan koperasi medium menjalankan perniagaan berteraskan perkhidmatan.

Ini memberi peluang kepada siswazah untuk menceburi bidang keusahawanan dan perniagaan secara langsung. KSBB komited dan berazam untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif dan mesra dengan pelanggan, pekerja, pembekal serta masyarakat sekitar.

Menyediakan platform berwibawa kepada ahli untuk menawarkan khidmat perundingan

Membina jaringan perniagaan dan sosial

Menyediakan peluang latihan kepada ahli dalam penawaran khidmat perundingan

Menggalakkan sikap bekerjasama dalam kalangan ahli dan bergerak secara berkumpulan

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN KSBB

Program Sarjana Pendidikan UKM Eksekutif Mod Cuti Sekolah

Global Digital University

English Language Camp "The Finland Way"​

Seminar on Transdisciplinary Education (STED)

Learning Management System

AMBIL LANGKAH PERTAMA UNTUK MASA DEPAN ANDA

KSBB merupakan Konsultan Program Siswazah UKM Eksekutif. Program ini bertujuan menawarkan Kursus Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah yang memberi laluan khas kepada para pendidik melalui pakej khusus

0
Jumlah Pelawat Terkini