Pendidikan adalah pembelajaran sepanjang hayat mendorong berpengetahuan tinggi

Koperasi Siswazah Bangi Berhad (KSBB) menawarkan program-program berteraskan pendidikan yang meneraju ke arah inovasi pendidikan dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0

Menyuluh Masa Depan Siswazah Berkemahiran

Koperasi Siswazah Bangi Berhad (KSBB) telah ditubuhkan pada tahun 2016. Penubuhan koperasi ini bertujuan untuk memberi ruang kepada siswazah untuk menjadikan koperasi medium menjalankan perniagaan berteraskan perkhidmatan.

Ini memberi peluang kepada siswazah untuk menceburi bidang keusahawanan dan perniagaan secara langsung. KSBB komited dan berazam untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif dan mesra dengan pelanggan, pekerja, pembekal serta masyarakat sekitar.

Menyediakan platform berwibawa kepada ahli untuk menawarkan khidmat perundingan

Membina jaringan perniagaan dan sosial

Menyediakan peluang latihan kepada ahli dalam penawaran khidmat perundingan

Menggalakkan sikap bekerjasama dalam kalangan ahli dan bergerak secara berkumpulan

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN KSBB

Program Doktor Falsafah (PhD)

Doktor Falsafah Pendidikan

Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan

Program Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan (DBA)

Program Doktor Pendidikan Tinggi (Ed.D.)

Program Sarjana Pengurusan Perniagaan (MBA)

Program Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBM)

Program Sarjana Pendidikan UKM Eksekutif Mod Cuti Sekolah

Program Diploma Pendidikan

Learning Management System

AMBIL LANGKAH PERTAMA UNTUK MASA DEPAN ANDA

KSBB merupakan Konsultan Program Siswazah UKMĀ Eksekutif. Program ini bertujuan menawarkan Kursus Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah yang memberi laluan khas kepada para pendidik melalui pakej khusus

Panduan Menulis dan Menerbitkan Artikel (UKMShape)

Jumlah Pelawat Terkini