Pendaftaran Rakan Niaga

KSBB menawarkan peluang kepada mereka yang mempunyai proposal yang baik untuk menjadikan KSBB sebagai landasan untuk menjalankan perniagaan dengan berkongsi keuntungan dengan KSBB