Pendaftaran Rakan Niaga

KSBB menawarkan peluang kepada mereka yang mempunyai proposal yang baik untuk menjadikan KSBB sebagai landasan untuk menjalankan perniagaan dengan berkongsi keuntungan dengan KSBB

Muat naik Profil Syarikat dan Kertas Cadangan. Hanya file PDF dibenarkan. Maksimum saiz 5MB