Program Rakan Niaga

KSBB menjalankan aktiviti perkhidmatan konsultansi dan pengurusan program pasca ijazah serta penganjuran seminar, bengkel, kursus dan latihan. 

TUJUAN PROGRAM

Menawarkan peluang kepada mereka yang mempunyai proposal yang baik

untuk menjadikan KSBB sebagai landasan menjalankan perniagaan dengan

berkongsi keuntungan dengan KSBB