Prasarana

Kami menyediakan pelbagai kemudahan yang boleh digunakan oleh semua pelajar dan orang awam.

Hostel

Kafeteria

Bilik Kuliah

Kompleks Sukan