MAKLUMAN PENGKULIAHAN

Makluman Berkenaan Sesi Pengkuliahan Seterusnya (Pertemuan Disember 2022)

UNTUK MAKLUMAN SEMUA PELAJAR PSPE DAN DPLIE

Sesi kuliah seterusnya bagi Program Sarjana Pendidikan UKM Eksekutif (Mod Cuti Sekolah) dan Program Diploma Pendidikan  Lepasan Ijazah UKM Eksekutif (Mod Cuti Sekolah) akan dijalankan secara atas talian pada bulan Disember 2022 seperti ketetapan berikut:

PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN UKM EKSEKUTIF (MOD CUTI SEKOLAH)

12 – 19 DISEMBER 2022

PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH UKM EKSEKUTIF (MOD CUTI SEKOLAH)

12 – 27 DISEMBER 2022